2020-2021

Наръчник на младия астронавт - част 2

Разширени рецепти, визуални трансформации и нови допълнения.
Естественият път на емблематичното ни меню "Тетрадката на младия астронавт", с което за първи път се отправихме на мисия да създадем ново измерение в коктейлната карта на България.
Усъвършенствана версия на любимите класически коктейли "Спутник" като символ на промяната - основната струна на съществуването.