2020-2021

Наръчник на младия космонавт - версия 2

Усъвършенствани рецепти, визуални трансформации и нови допълнения.
Естественият път на емблематичното ни меню “Наръчник на младия космонавт”, с което за първи път се отправихме на мисия да създадем ново измерение в коктейлната карта на България.
Обновена версия на любимите Спутник класики като символ на промяната- неизменен спътник на съществуването.