2015-2016

Наръчник на младия космонавт

Коктейлите, с които започна всичко.
Създадохме едно напълно ново измерение на коктейлната култура в България, а Спутник класиките остават любими на нашите гости и до днес.
Авторски коктейли с източно-европейско намигване и оригинални интерпретации на световни класики, в които важно място заемат типичните български вкусове.