ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “Спутник Giveaway”

ОРГАНИЗАТОР

Играта “Спутник Giveaway” се организира и провежда от ТОП СЪРВИС ЕООД, ЕИК 201746357, с адрес на управление: гр. София, бул. Янко Сакъзов 17, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на страницата във Фейсбук и Инстаграм .
2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на 06.02.2021 г. на http://sputnikcocktailbar.com/
2.3 В играта участват тези, които са спазили условията за участие, а именно: да харесат профила на Спутник / Sputnik във Фейсбук или в Инстаграм sputnik_cocktail_bar и да отговорят на въпроса на играта като коментар под публикуваната снимка, отнасяща се към играта “Спутник Giveaway”
2.4 С участието си в играта, участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България, град София.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Играта стартира на 08.02.2021 г. и приключва на 11.02.2021 г в 23:59ч. („Период на Играта“)
4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: https://www.facebook.com/SputnikCocktailBar

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.
5.2 В играта нямат право на участие служители на коктейл бар Спутник, както и членовете на техните семейства.
5.3. За да се регистрира за участие в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие: да хареса профила на Спутник / Sputnik във Фейсбук или профила в Инстаграм sputnik_cocktail_bar и да отговори на въпроса на играта като коментар под публикуваната снимка, отнасяща се към играта “Спутник Giveaway”.

МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на коктейл бар Спутник във Facebook и Инстаграм.
6.2 Награди:
Ще бъдат изтеглени и обявени трима печеливши. Всеки печеливш ще получи по една бутилка Milagro текила плюс рецепта за коктейл и еднократен код за 20% отстъпка за поръчка, направена през телефона за доставки, или на място от менюто за доставки на коктейл бар Спутник.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Представител на коктейл бар Спутник ще се свърже с победителите на лично съобщение във Facebook или Инстаграм, за да предостави наградите. Молим всички, с които по някаква причина не успеем да се свържем, да ни сигнализират на лично съобщение в съответната мрежа.
7.2 В случай, че Организаторът не успее да се свърже в срок от три календарни дни с победителят за получаване на наградата, чрез жребий се избира нов победител.

ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.
8.2 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.
8.3 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, като от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на абоната, съгласно Закона за защита на личните данни.

ПУБЛИЧНОСТ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.
Настоящите Правила влизат в сила от 08.02.2021 г