Трите Пъти
[Тракийска Област]

Trite Pati Horo

Trite Pati Horo
Делникът се слива с празника в омайваш танц, богат на ритми и движения. Стопаните на плодородната земя танцуват сякаш говорят с нея.

Българска маслодайна роза, комбуча,
домашен битер розов пипер,
агаве, лайм, текила

2019-2020, меню "Хоро"