Трансформация
[Високоалкохолен]

Transformation [strong-alcoholic]

Тракийското светилище издига в култ Богинята- Майка (земята) и Богът Слънце (небето). Сред мегалитните структури, сакрални ритуали сливат земното и небесното, за да отключат акта на трансформация.

Talisker Storm
Pinot Noir
малини
лайм
морска сол
фитопланктон
мастило от сепия