Трансформация
[Слабоалкохолен]

Тракийското светилище издига в култ Богинята- Майка (земята) и Богът Слънце (небето). Сред мегалитните структури, сакрални ритуали сливат земното и небесното, за да отключат акта на трансформация.

Carpano antica Formula
Campari
La Gioiosa Fragolino
грейпфрут