Енергия
[Високоалкохолен]

Energy [Strong-Alcoholic]

energy-SA

Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибно езеро и Долно езеро са красиви и чисти като кристали, инкрустирани в склоновете на Рила планина. Мислите изчезват, потопени във възхитителни гледки. Природата въздейства с мощната си енергия.

Ketel One
саке
смола от мура
сироп от бреза
селъри