Еленино Хоро
[Северняшка Област]

Elenino Horo

Elenino Horo

Вихрена и лека игра, изпълнена със свобода. Танците отделят от земята, ръцете се люлеят в мечтан полет към безгрижието. Дух на радост и веселие.

ориз, копър,
банан, Cocchi Americano,
вермут, водка, джин

2019-2020, меню "Хоро"